Pollux

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ

1. Podstawą obliczania premii indywidualnej jest przepracowanie przez poleconego pracownika (który wcześniej nie był zatrudniony przez Pollux Accountant) pełnego miesiąca od daty zatrudnienia (z wykluczeniem zwolnień chorobowych, nieobecności nieusprawiedliwionych).

2. Osoba starająca się o premię, zobowiązana jest do złożenia wniosku do 20 każdego miesiąca. Wnioski złożone po tym terminie będą wypłacane w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

3. Wysokość premii za jednego pracownika wynosi 100,00 netto. Premia się sumuje.

4. Premia wypłacana jest na ostatni dzień miesiąca przy zachowaniu terminu z punktu 2.

5. Osoba starająca się o premie za polecenie pracownika, zobowiązana jest do złożenia wniosku premiowego, najpóźniej w terminie do 10 dni po upłynięciu miesiąca pracy poleconego pracownika. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Premia należna jest polecającym, którzy na dzień złożenia wniosku są pracownikami APT Pollux Accountant.

7. W przypadku nie spełnienia w ww. warunków premia nie zostanie wypłacona.

8. Regulamin wchodzi w życie od 01.12.2018r.